Sustainable Urban Transport

File:Leidsestraat met tram.jpg
(kilde: Leidesstraat, Amsterdam (kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_transport)

Wikipedia.org. defines Sustainable Transport definert as:
Systems that make a positive contribution to the environmental,
social and economic sustainability of the communities they serve. Transport systems exist to provide social and economic connections, and people quickly take up the opportunities offered by increased mobility. The advantages of increased mobility need to be weighed against the environmental, social and economic costs that transport systems pose“.

Sustainable urban transport is a “tool” to achieve the goal of sustainable development in cities based on reducing emissions of greenhouse gases by 80-90% by 2050 as the professional experts now believe is necessary. If the goal of transferring car-based transport to alternative modes of transport such as public transport, cycling and walking are met, there must be a paradigm shift in how we plan area – and transport development in cities. This also implies a shift in how we manage our eco-friendly modes of transport such as public transport. A minimum requirement must be that such public transport is actually something environmentally friendly in many cases are not.

>area - and transport planning
- Akershus fylkeskommune: Akershus fylkesplan 2004-2007 (plan 2004)
- Bæredygtige byer: New York: Fra Højbane til park (2009 – web-link)
- Fridstrøm, Lasse:
Skrikende behov for kunnskap om transport og klima (Samf)
- Holden, Erling:
“Den nye transportpolitikken” (2004, forskning.no- kronikk, link)
- Holden, Erling:
“Veier til miljøvennlig transport” (2008, foredrag, pdf)

- Leite & Nielsen:
Integrert transport – og byplanlegging… (2008 Samferdsel-artikkel)
- Longva & Osland:
Myter og fakta (Samferdsel)

- MD/Statsbygg: S
tatlig lokalisering og god by – og stedsutvikling (2009-rapport)
- Nielsen, Gustav:
Samordnet areal pg transport i et regional perspektiv.. (2006)
- Næss, Næss, Strand (TØI):
The Challenge of Sustainable Mob.. (2009-rapport)
- Osland & Strand:
Bytransport i utakt med politiske mål
(2009 Samferdsel-artikkel)
- Selberg, Knut:
“Å ville byen” (2008, kronikk Adressa)
- Selberg, Knut:
“Å ville transport” (2008, kronikk Adressa)

- Tennøy, Aud:
Har viten – mangler vilje (2007-foredrag)
- Tennøy, Aud:
Transportanalyser i planleggingen – til hinder for…(2004 Samferdsel)
- Welde, Morten:
Aktiv parkeringspolitikk – et alternativ… (2008 Samferdsel-artikkel)
- Winsvold, Eivind:
Trafikalt trippeldrap (2009-artikkel Klassekampen)urban development
- Jean-Hansen & Hovi (TØI): Godstransport og logistikk i Osloreg… (2009 – rapport)
- MD:
Byutviklingsprosessene i Drammen (2007 – publikasjon)
- Wøhni, Arthur:
Drammen – aktiv, levende, vakker (2007 – temanotat)

landscape
- Miljøverndept: Implementering av den europeiske landskapskonv. (2005 – rapport)
-
Europeisk landskapskonvensjon (2000 – notat)

urban environment

- Miljøverndepartementet:
Miljøvennlige og attraktive steder (2005 – rapport. pdf)
- Nenseth & Nielsen (TØI):
Indikatorer for miljøvennlig bytransport (2009 – rapport)
- Oslo kommune:
Storbyene tar klimaansvar (22.12.2009 – web-link)
- Oslo kommune:
Oslo kutter 10% av klimautslippene… (18.12.2009 – web-link)
- Statens vegvesen: Attraktive byer (2009, film)
- Strand, Arvid (TØI):
Gir bedre veger mindre klimagassutslipp (2009 – rapport)

public transport
– Halvorsen, Birgitte:
Sammenhengende kollektivfelt i… (2008 Samferdsel-artikkel)
- Letvik, Tore: Vi hopper lett fra bil til bane (Dagsavisen, 21.11.2009)
- Næss Kjørstad & Ruud:
Kollektivtrafikken taper i Bergen (2006 Samferdsel-artikkel)
- Samferdsel: En kollektiv utfordring (Samferdsel)
- Strand, Arvid & Nielsen, Gustav: Flott fra ruter – nå må også andre på banen (Samf)
- Winsvold, Lu, Hartmann, Hillestad: På reise i den kollektive jungelen (Samferdsel)

bicycle planning
- Chitty & Kroeger: Cycling: the quiet revolution (udatert notat)
- Nielsen Gustav:
Bymiljøkvalitet som premiss for trafikkplanlegging (Sykkelkonf 06)

-
Sykkelby (Norsk nettverk for sykkelbyer i Norge – webportal)
-
Syklistenes landsforening (webportal)
- Sørensen, Michael:
En sykkelveg kan gjøre vondt verre (2009 Samferdsel-artikkel)

plangate.org/ plangate.no © 2010-2011

RSS for Posts RSS for Comments